OFERTA PRZEDSZKOLA

Oferta Przedszkola nr 4 w Augustowie

Oferta

Oferta

WIZJA PRZEDSZKOLA:

"NASZE PRZEDSZKOLE - PRZEDSZKOLEM OTWARTYM NA POTRZEBY DZIECI I RODZICÓW, PROMUJĄCYM DZIAŁANIA TWÓRCZE, PROZDROWOTNE"

MISJA PRZEDSZKOLA:
W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO:

- ZNAJDUJE MOŻLIWOŚCI INDYWIDUALNEGO ROZWOJU
- ROZWIJA AKTYWNOŚĆ TWÓRCZĄ
- POZNAJE SWOJE PRAWA
- PROWADZI ZDROWY STYL ŻYCIA
- ZDOBYWA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI DZIĘKI AKTYWNYM METODOM PRACY, OBCUJE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM, SZTUKĄ, PRZYRODĄ.

Staramy się, aby nasze przedszkole było miejscem przyjaznym dzieciom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom. Dbamy o to aby panowały miłe relacje personalne, atmosfera twórczej pracy indywidualnej i zespołowej. W potrzebie każdy znajdzie u nas pomoc koleżeńską, fachową i rzeczową. W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która wzbogaca swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w różnorodnych kursach, warsztatach, studiach podyplomowych. Relacje ze środowiskiem lokalnym kształtujemy m. in. poprzez organizację cyklicznych konkursów, w których biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym z innych przedszkoli i szkół takich jak: "Zielony tydzień w przedszkolu" - konkurs ekologiczny, czy cyklicznie organizowany konkurs plastyczny promujący miasto Augustów. Współpracujemy ze szkołami podstawowymi, Poradnią Psycholo
giczno-Pedagogiczną, augustowskimi placówkami kultury Placówka istnieje od 1966r

Nasze atuty

Jesteśmy przedszkolem 5 oddziałowym do którego uczęszcza ok. 120 dzieci. W swojej pracy stawiamy na jakość. Przedszkole posiada opracowany program rozwoju, w którym określamy cele i kierunki działania gwarantujące systematyczny rozwój placówki.

Przedszkole zapewnia dzieciom:

- Fachową opiekę
- Pomoc specjalistów: logopedy oraz zajęcia z elementami diagnozy i terapii logopedycznej,
- Ciekawe zajęcia obowiązkowe i dodatkowe (zajęcia rytmiczne, religia)
- Zdrowe środowisko ( posiłki, pomieszczenia, możliwość rekreacji)
- Dietę dzieciom z alergią
- Przebywanie w estetycznych pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt zabawki i pomoce edukacyjne
- Rozwój ich potencjalnych możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych
- Wzmacnianie poczucia ich własnej wartości
- Bardzo dobre przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole

Poza tym nasi milusińscy mogą skorzystać także z płatnych zajęć z języka angielskiego.

Metryka strony

Udostępniający: BIP Przedszkola nr 4 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Krzyżopolska

Wprowadzający: Bożena Krzyżopolska

Data modyfikacji: 2010-05-11

Opublikował: Bożena Krzyżopolska

Data publikacji: 2010-05-11