OFERTA PRZEDSZKOLA

OFERTA PRZEDSZKOLA

Oferta

Oferta przedszkola


Staramy się, aby nasze przedszkole było miejscem przyjaznym dzieciom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom. Dbamy o to aby panowały miłe relacje personalne, atmosfera twórczej pracy indywidualnej i zespołowej. W potrzebie każdy znajdzie u nas pomoc koleżeńską, fachową i rzeczową. W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która wzbogaca swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w różnorodnych kursach, warsztatach, studiach podyplomowych. Relacje ze środowiskiem lokalnym kształtujemy m. in. poprzez organizację cyklicznych konkursów, w których biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym z innych przedszkoli
i szkół takich jak: "Zielony tydzień w przedszkolu" - konkurs ekologiczny, czy cyklicznie organizowany konkurs plastyczny promujący miasto Augustów. Współpracujemy ze szkołami podstawowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, augustowskimi placówkami kultury Placówka istnieje od 1966r

Nasze atuty

Jesteśmy przedszkolem 5 oddziałowym do którego uczęszcza ok. 120 dzieci. W swojej pracy stawiamy na jakość. Przedszkole posiada opracowaną koncepcję pracy przedszkola na lata szkolne 2012/2013- 2016/2017, w której określamy cele i kierunki działania gwarantujące systematyczny rozwój placówki.

  1. Misja przedszkola (forma opisowa)

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to: "Nasze przedszkole - przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci
i rodziców, promującym działania twórcze, prozdrowotne"


  1. Wizja Przedszkola (uwzględnia wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.)

w naszym przedszkolu dziecko:
- znajduje możliwości indywidualnego rozwoju
- rozwija aktywność twórczą
- poznaje swoje prawa
- prowadzi zdrowy styl życia
- zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy, obcuje ze środowiskiem lokalnym, sztuką, przyrodą.

Przedszkole zapewnia dzieciom:

- fachową opiekę

- pomoc specjalistów: logopedy oraz zajęcia z elementami diagnozy i terapii logopedycznej,
- zajęcia obowiązkowe dla dzieci 6-letnich (religia)
- zdrowe środowisko ( posiłki, pomieszczenia, możliwość rekreacji)
- dietę dzieciom z alergią
- przebywanie w estetycznych pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt zabawki
i pomoce edukacyjne
- rozwój ich potencjalnych możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych
- wzmacnianie poczucia ich własnej wartości
- bardzo dobre przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole

Poza tym nasi milusińscy mogą skorzystać także z płatnych zajęć z języka angielskiego
, rytmiki, zajęć tanecznych.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: BIP Przedszkola nr 4 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Krzyżopolska

Wprowadzający: Bożena Krzyżopolska

Data modyfikacji: 2013-04-05

Opublikował: Bożena Krzyżopolska

Data publikacji: 2013-04-05