Rejestry i ewidencje

Dane z rejestrów można uzyskać poprzez dyrektora przedszkola, po złożeniu stosownej pisemnej prośby. Dane udostępnione do przekazania nie mogą naruszać Ustawy o Ochronie Danych Osobowych .
DANE O REJESTRACH I EWIDENCJACH

DANE O REJESTRACH I EWIDENCJACH

w Przedszkolu nr 4 w Augustowie

Przedszkole prowadzi następujące rejestry :

 • wydatków ,

 • kosztów

 • dochodów

 • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • odpłatności za żywienie

 • magazynowy : środków żywnościowych i gospodarczych

 • wypadków

 • pracowników

 • teczek osobowych

 • środków trwałych

 • rejestry pozaksięgowe : pomocy dydaktycznych , zabawek , zbiorów bibliotecznych , wyposażenia .

Placówka prowadzi następujące ewidencje :

 • czasu pracy pracowników

 • plany i sprawozdania własne

 • plany i sprawozdania GUS

 • godzin nadliczbowych , ponad wymiarowych

 • listy obecności

 • delegacji służbowych

 • zestawienia rozliczenia płac

 • badań okresowych i profilaktycznych pracowników

 • emerytów

Dane z rejestrów można uzyskać poprzez dyrektora przedszkola, po złożeniu stosownej pisemnej prośby. Dane udostępnione do przekazania nie mogą naruszać Ustawy o Ochronie Danych Osobowych .

Metryka strony

Udostępniający: BIP Przedszkola nr 4 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Krzyżopolska

Wprowadzający: Bożena Krzyżopolska

Data modyfikacji: 2006-03-22

Opublikował: Bożena Krzyżopolska

Data publikacji: 2006-03-22