RAMOWY ROZKŁAD DNIA 2016-2017

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 2016-2017

Opracowała Małgorzata Jarosińska

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 4/2016

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4

w Augustowie z dnia 31.08.2016r.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 4 w grupie I, II

Harmonogram godzinowy

Formy realizacji

600-800

Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

Zabawy integrujące grupę. Zajęcia opiekuńcze.

800-1300

Realizacja podstawy programowej wych. przedszkolnego

800-815

Zabawy swobodne inspirowane pomysłami dzieci przy niewielkim udziale nauczycielki, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

815-

Poranne zabawy ruchowe.

Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

830-

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

Sprawdzenie obecności, przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych.

910-930

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

930-1010

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela- aktywność dziecka wg wyboru i zainteresowań: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne..

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Wspomaganie rozwoju dziecka w ramach organizowanej w przedszkolu pomocy psychologiczno pedagogicznej.

1010- 1120

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na podwórko (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków - doskonalenie czynności).

Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery - poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

1120- 1130

Czynności higieniczne - przygotowanie do obiadu

1130 - 1200

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

1200 -1300

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku- nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem garderoby.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek i opowiadań czytanych przez nauczyciela.

1300 - 1400

Poobiedni relaks.

1400

Ubieranie się, porządkowanie sali, zabawa ruchowa

1410

Podwieczorek

1430- 1700

Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze, rekreacyjne oraz rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dziecka m.in.

-gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające wszechstronny rozwój, emocjonalny i społeczny dziecka,

- zajęcia artystyczne rozwijające twórcze uzdolnienia dziecka,

- zajęcia interaktywne, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,

- Gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

- zajęcia związane z adaptacją dziecka w środowisku przedszkolnym

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 4/2016

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4

w Augustowie z dnia 31.08.2016r.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 4 w grupie III, IV,V

Harmonogram godzinowy

Formy realizacji

600-800

Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

Zabawy integrujące grupę. Zajęcia opiekuńcze.

800-1300

Realizacja podstawy programowej wych. przedszkolnego

800-815

Zabawy swobodne inspirowane pomysłami dzieci przy niewielkim udziale nauczycielki, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

815-

Poranne zabawy i ćwiczenia ruchowe.

Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

830-

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Mycie zębów. Zaangażowanie dyżurnych.

Sprawdzenie obecności, przygotowywanie się do zajęć dyd.

900-930

I Zajęcie dydaktyczne z całą grupą

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

930-1000

II Zajęcie dydaktyczne z całą grupą.

Realizacja zajęć edukacyjno-wych. z grupą w oparciu o podstawę programową.

1000- 1030

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela- aktywność dziecka wg wyboru i zainteresowań: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, plastyczne..

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Wspomaganie rozwoju dziecka w ramach organizowanej w przedszkolu pomocy psychologiczno pedagogicznej.

1030- 1115

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na podwórko (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków - doskonalenie czynności).

Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, sportowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

1115- 1130

Czynności higieniczne - przygotowanie do obiadu. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

1130 - 1200

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

1200 - 1300

Słuchanie bajek, wierszy, opowiadań czytanych przez nauczyciela.

Zabawy ruchowe, sportowe, z wykorzystaniem sprzętu terenowego na placu przedszkolnym.

Zabawy inspirowane pomysłami dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela.

1300-1400

Gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające wszechstronny rozwój, emocjonalny i społeczny dziecka.

Utrwalenie wierszy i piosenek.

1400

Podwieczorek

1430- 1700

Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze, rekreacyjne oraz rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dziecka m.in.

- zajęcia artystyczne rozwijające twórcze uzdolnienia dziecka,

- zajęcia interaktywne, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,

- Gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

- zajęcia związane z adaptacją dziecka w środowisku przedszkolnym

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: BIP Przedszkola nr 4 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Krzyżopolska

Wprowadzający: Bożena Krzyżopolska

Data modyfikacji: 2016-10-03

Opublikował: Bożena Krzyżopolska

Data publikacji: 2016-10-03